อยู่อย่างปลอดภัยและอยู่บ้านเริ่มต้นการทดลองใช้ VPN 7 วันด้วยการคลิก

const cart_packages = ‘[{"productId":"321","วงจร":"เป็นประจำทุกปี","หัวข้อ":"ทดลองใช้ 7 วันพรีเมี่ยม","IsSelected":"1","แบบ":"_partial_cart_ux_plan_box2","class_name":"แพคเกจที่สอง","BUTTON_TEXT":"รับการทดลอง 7 วันทันที","button_bottom_text":"ยกเลิกได้ตลอดเวลา","OLD_PRICE":"0.99","show_addons":"1","per_month_text":"ลด 47%


หลังการทดลอง $ 10.95 / mon $ 5.82 / mon.
เรียกเก็บเงินเป็นรายปี

","ที่ต้องการ":"0","no_discount_tooltip_top":"การเข้าถึงแบบเต็ม ไม่มีขีด จำกัด","PERCENTAGE_OFF":"การเข้าถึงแบบเต็ม ไม่มีขีด จำกัด","เดือน":"1","cut_price":"0","show_total_price":"0","button_id":"Package_Select_CTA","isTrial":"1","trialProductId":"332","trialBillingCycle":"ครั้งหนึ่ง","fpdr_text":"0","mobile_charged_text":"0","ชื่อผลิตภัณฑ์":"FTTP – จ่ายเงินทดลอง 7 วัน","product_addons": {"2": {"รหัส": 2,"ชื่อ":"IP เฉพาะ","ใบสั่ง": 2,"กระสุน":"dedicated_ip","selection_name"ที่: null,"เด็ก": {"277": {"รหัส": 277,"ชื่อ":"การทดสอบ IP – FTTP ของสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะ","ชื่อประเทศ":"ประเทศอังกฤษ","รหัส":"สหราชอาณาจักร","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}},"276": {"รหัส": 276,"ชื่อ":"IP เฉพาะของสหรัฐฯ – FTTP Trial","ชื่อประเทศ":"สหรัฐ","รหัส":"เรา","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}},"279": {"รหัส": 279,"ชื่อ":"SG Dedicated IP – FTTP Trial","ชื่อประเทศ":"สิงคโปร์","รหัส":"SG","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}},"280": {"รหัส": 280,"ชื่อ":"MT เฉพาะ IP – FTTP Trial","ชื่อประเทศ":"เกาะมอลตา","รหัส":"มอนแทนา","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}},"275": {"รหัส": 275,"ชื่อ":"ทดลองใช้ IP – FTTP ของ HK โดยเฉพาะ","ชื่อประเทศ":"ฮ่องกง (SAR)","รหัส":"HK","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}},"281": {"รหัส": 281,"ชื่อ":"DE IP เฉพาะ – ทดลองใช้ FTTP","ชื่อประเทศ":"ประเทศเยอรมัน","รหัส":"DE","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}},"282": {"รหัส": 282,"ชื่อ":"IP Dedicated IP – FTTP รุ่นทดลอง","ชื่อประเทศ":"ออสเตรเลีย","รหัส":"฿","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}},"283": {"รหัส": 283,"ชื่อ":"CA Dedicated IP – FTTP Trial","ชื่อประเทศ":"แคนาดา","รหัส":"CA","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}}},"billing_cycles": ["รายเดือน"]},"1": {"รหัส": 1,"ชื่อ":"การส่งต่อพอร์ต","ใบสั่ง": 1,"กระสุน":"port_forwarding","selection_name"ที่: null,"เด็ก": {"278": {"รหัส": 278,"ชื่อ":"การส่งต่อพอร์ต – ทดลองใช้ FTTP","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.25","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.25","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}}},"billing_cycles": ["รายเดือน"]},"3": {"รหัส": 3,"ชื่อ":"การป้องกัน DDos","ใบสั่ง": 3,"กระสุน":"ddos_protection","selection_name"ที่: null,"เด็ก": {"284": {"รหัส": 284,"ชื่อ":"การป้องกัน DDos – US – FTTP Trial","ชื่อประเทศ":"สหรัฐ","รหัส":"เรา","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}},"285": {"รหัส": 285,"ชื่อ":"การป้องกัน DDos – สหราชอาณาจักร – การทดสอบ FTTP","ชื่อประเทศ":"ประเทศอังกฤษ","รหัส":"สหราชอาณาจักร","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}},"286": {"รหัส": 286,"ชื่อ":"การป้องกัน DDos – NZ – ทดลองใช้ FTTP","ชื่อประเทศ":"นิวซีแลนด์","รหัส":"฿","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}},"287": {"รหัส": 287,"ชื่อ":"การป้องกัน DDos – การทดลอง NL -FTTP","ชื่อประเทศ":"เนเธอร์แลนด์","รหัส":"NL","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}},"288": {"รหัส": 288,"ชื่อ":"การป้องกัน DDos – AU – FTTP รุ่นทดลอง","ชื่อประเทศ":"ออสเตรเลีย","รหัส":"฿","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}},"289": {"รหัส": 289,"ชื่อ":"การป้องกัน DDos – CA – FTTP รุ่นทดลอง","ชื่อประเทศ":"แคนาดา","รหัส":"CA","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}},"290": {"รหัส": 290,"ชื่อ":"การป้องกัน DDoS – DE – FTTP รุ่นทดลอง","ชื่อประเทศ":"ประเทศเยอรมัน","รหัส":"DE","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}},"291": {"รหัส": 291,"ชื่อ":"การป้องกัน DDos – FR – FTTP","ชื่อประเทศ":"ฝรั่งเศส","รหัส":"FR","billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" EUR","currency_prefix":"\ u20ac"},"ดอลล่าร์": {"ราคา":"0.99","currency_suffix":" ดอลล่าร์","currency_prefix":"$"}}}}}},"billing_cycles": ["รายเดือน"]}},"product_billing_cycles": {"รายเดือน": {"เงินตรา": {"EUR": {"เกตเวย์"[],"ราคา":"0.99","รหัส":"EUR","currency_id": 2,"อัตราสกุลเงิน":"0.91836","อุปสรรค":"\ u20ac","วิภัตติ":" EUR","is_discount_applied": เท็จ,"before_discount":"0.99","after_discount":"0.99","OLD_PRICE":"0.99"},"ดอลล่าร์": {"เกตเวย์": {"ริ้ว":"บัตรเครดิต","paypalr":"PayPal"},"ราคา":"0.99","รหัส":"ดอลล่าร์","currency_id": 1,"อัตราสกุลเงิน":"1.00000","อุปสรรค":"$","วิภัตติ":" ดอลล่าร์","is_discount_applied": เท็จ,"before_discount":"0.99","after_discount":"0.99","OLD_PRICE":"0.99"}},"ฉลาก":"","เดือน": 1}},"stripe3DStatus":"","countryStatus":"WLC","gateway_types": {"ริ้ว":"ที่เกิดขึ้น","paypalr":"ที่เกิดขึ้น"},"recurring_price": {"รายเดือน":"10.95","รายไตรมาส":"24.00","ทุกครึ่งปี":"49.95","เป็นประจำทุกปี":"69.95","biennially":"69.95","triennially":"69.95"}}] ‘; const cart_currencies = ‘{"0":"ดอลล่าร์","":""} ‘; const cart_default_currency = ‘USD’; const cart_insufficent_discount_coupon = ‘SURPRISE20’; const cart_default_coupon_status = ‘1’; / * ค่าคงที่ข้อความการแปล * / const trans_text_discount = ‘Discount’; const trans_text_coupon_discount = ‘ส่วนลดคูปอง’; const trans_addons_for_text = ‘สำหรับ’; const trans_addons_months_text = ‘Months’; const trans_coupon_success_text = ‘ใช้รหัสคูปอง’; const trans_coupon_failed_text = ‘รหัสคูปองไม่ถูกต้อง’; const trans_addons_want_to_add_text = ‘ต้องการเพิ่ม’; const trans_addons_want_to_add_for_text = ‘สำหรับ’; const trans_addons_month_sign_text = ‘/ mo?’; const trans_addons_learn_more = ‘เรียนรู้เพิ่มเติม’; const trans_addon_get_button = ‘รับ’; const trans_addon_remove_button = ‘ลบส่วนเสริม’; const trans_default_select_payment_method = ‘เลือกวิธีการชำระเงิน’; const trans_addons_what_is = ‘คืออะไร’; const trans_addons_select_country = ‘เลือกประเทศ’; const trans_card_holder_name_error = ‘ป้อนชื่อผู้ถือบัตรที่ถูกต้อง’; const trans_card_email_address_error = ‘ป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง’; const trans_non_refundable_text = ‘(ไม่สามารถขอคืนเงินได้)’; const trans_an_error_detected_text = ‘ตรวจพบข้อผิดพลาด’; const trans_need_help_text_chat_live_support_text = ‘ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม พูดคุยกับการสนับสนุนสด 24/7 ของเรา ‘; const trans_your_payment_is_declined_text = ‘การชำระเงินของคุณถูกปฏิเสธ’; const trans_pay_via_bluesnap_text = ‘โปรดลองชำระเงินผ่าน BlueSnap.’; const trans_choose_payment_method_text = ‘เลือกวิธีการชำระเงิน’; const trans_cart_blc_error_btn_yes_text = ‘ใช่’; const trans_cart_blc_error_btn_no_text = ‘ไม่’; const trans_process_with_payment_text = ‘ดำเนินการชำระเงิน’; const trans_pay_with_some_other_method_text = ‘โปรดลองชำระเงินกับเกตเวย์การชำระเงินอื่น’;

Contents

อยู่อย่างปลอดภัย & อยู่บ้านเริ่มต้นการทดลอง VPN 7 วันของคุณ
ด้วยการคลิก

เพิ่ม 47% OFF กับแผนรายปีหลังการทดลอง ยกเลิกได้ตลอดเวลา.

เปลี่ยนสกุลเงิน: ดอลล่าร์

 • ดอลล่าร์

การเข้าถึงแบบเต็ม ทดลองใช้พรีเมี่ยมไม่ จำกัด 7 วันประหยัด 0% $ 0.99 / mo ลด 47%

หลังการทดลอง $ 10.95 / mon $ 5.82 / mon.
เรียกเก็บเงินเป็นรายปี

รับการทดลอง 7 วันทันทียกเลิกได้ตลอดเวลา 2- เลือกวิธีการชำระเงินของคุณ การชำระเงินที่ปลอดภัยและเข้ารหัส McAfee ไอคอน เลือกวิธีชำระเงินบัตรเครดิต PayPal คลิกที่นี่เพื่อดูตัวเลือกการชำระเงินทั้งหมดสรุปคำสั่งซื้อของคุณ 0.99 เหรียญสหรัฐ

สรุปคำสั่งซื้อของคุณ

PureVPN 7 วันทดลองใช้งานพรีเมี่ยม USD 0.99

รวม USD 0.99 มีรหัสคูปองหรือไม่ ใช้ x

ป้อนชื่อผู้ถือบัตรที่ถูกต้อง.

ใส่อีเมล์ที่ถูกต้อง.

ฉันมีบัตรเครดิตเชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของฉันชำระด้วย บัตรเครดิต

รับประกันคืนเงินภายใน 31 วัน

การชำระเงินที่ปลอดภัยและเข้ารหัส

โดยการส่งแบบฟอร์มนี้คุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา.

ชำระเงินสำเร็จ

ขอบคุณที่ทดลองใช้รถเข็น PVPN (ไม่มีการเรียกเก็บเงินในกระบวนการ).

ต้องการเพิ่ม IP เฉพาะ สำหรับ 0.99 เหรียญสหรัฐ?
คืออะไร IP เฉพาะ? ได้รับ IP เฉพาะ ลบ Add-on เลือกประเทศ

 • ประเทศอังกฤษ
 • สหรัฐ
 • สิงคโปร์
 • เกาะมอลตา
 • ฮ่องกง (SAR)
 • ประเทศเยอรมัน
 • ออสเตรเลีย
 • แคนาดา

ได้รับ IP เฉพาะ ต้องการเพิ่ม การส่งต่อพอร์ต สำหรับ USD 0.25?
คืออะไร การส่งต่อพอร์ต? ได้รับ การส่งต่อพอร์ต ลบ Add-on ต้องการเพิ่ม การป้องกัน DDos สำหรับ 0.99 เหรียญสหรัฐ?
คืออะไร การป้องกัน DDos? ได้รับ การป้องกัน DDos ลบ Add-on เลือกประเทศ

 • สหรัฐ
 • ประเทศอังกฤษ
 • นิวซีแลนด์
 • เนเธอร์แลนด์
 • ออสเตรเลีย
 • แคนาดา
 • ประเทศเยอรมัน
 • ฝรั่งเศส

ได้รับ การป้องกัน DDos × IP IP เฉพาะ

ด้วย VPN IP เฉพาะของ PureVPN คุณสามารถทำได้มากกว่าที่คุณจินตนาการ Add-on นี้เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับบุคคลและธุรกิจที่ต้องการ จำกัด การเข้าถึงเครือข่ายของตน.

ทำไมฉันจึงต้องใช้ IP VPN เฉพาะ?

เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์จากระยะไกลด้วยการเข้ารหัส

ไม่ว่าคุณจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงระยะไกลใดคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกโจมตีโดยเฉพาะเมื่อคุณได้รับการสนับสนุนจากการเข้ารหัสระดับทหาร.

เหมาะสำหรับธุรกิจ

บุคคลและธุรกิจสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่ถูก จำกัด แทนที่จะเป็นเพียงแค่ทุกคนที่มี IP ที่ใช้ร่วมกันที่เข้าถึงเครือข่ายเฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ IP ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นที่สามารถทำได้ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้วยการก้าวกระโดด.

ความเป็นไปได้นั้นไร้ขีด จำกัด

ไม่ว่าคุณต้องการเข้าถึงกล้องวงจรปิดบัญชีธนาคารหรือต้องการดูข้อมูลลับที่อยู่ในเครือข่ายโรงพยาบาลที่ปลอดภัยความเป็นไปได้นั้นไร้ขีด จำกัด.

× DDoS ป้องกัน VPN

ด้วย VPN IP เฉพาะของ PureVPN คุณสามารถทำได้มากกว่าที่คุณจินตนาการ Add-on นี้เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับบุคคลและธุรกิจที่ต้องการ จำกัด การเข้าถึงเครือข่ายของตน.

ทำไมฉันถึงต้องใช้ DDoS Protected VPN?

บล็อกการรับส่งข้อมูลที่ไม่รับประกัน

ด้วยการรับส่งข้อมูลที่ไม่รับประกันความเร็วของอินเทอร์เน็ตและความล่าช้าจะลดลง แต่นั่นจะไม่เกิดขึ้นกับ VPN ที่ป้องกัน DDoS ของเราอีกต่อไป.

ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

แทนที่จะเปิดใช้งาน VPN ที่ป้องกัน DDoS ของเราด้วยตนเองทุกครั้งมันจะทำงานตลอดเวลา ทันทีที่ตรวจพบการโจมตี VPN ที่มีการป้องกัน DDoS ของเราจะทำการต่อต้านทันที.

เหมาะสำหรับนักเล่นเกมเช่นกัน

VPN ที่ได้รับการป้องกัน DDoS ของเราทำหน้าที่เป็นชั้นป้องกันพิเศษสำหรับนักเล่นเกมที่ถูกกำหนดเป้าหมายเป็นประจำโดยอาชญากรไซเบอร์และนักเล่นเกมคู่แข่ง มั่นใจได้ คุณจะได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่แข่งขันและปลอดภัย.

×การส่งต่อพอร์ต

คุณสมบัติการส่งต่อพอร์ตมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเข้าถึงอุปกรณ์ / บริการที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากทุกที่ในโลก.

การส่งต่อพอร์ตมีประโยชน์อย่างไร?

สมมติว่าคุณต้องการเข้าถึงพีซีแล็ปท็อปหรือเซิร์ฟเวอร์จากที่ใดก็ได้ในโลก ส่วนเสริมการส่งต่อพอร์ตของเราจะช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้.

หากคุณต้องการแบ่งปันการเข้าถึงเว็บไซต์ / FTP หรือบริการอื่น ๆ ของคุณคุณจะต้องใช้โปรแกรมเสริมการส่งต่อพอร์ตของเรา.

หากคุณต้องการเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนของคุณคุณจะต้องใช้โปรแกรมเสริมการส่งต่อพอร์ตของเราเพื่ออนุญาตให้เพื่อนของคุณเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์เกมของคุณ.

หากคุณใช้ PureVPN บนเราเตอร์ของคุณคุณจะต้องใช้พอร์ตการส่งต่อเพื่อให้พอร์ตใด ๆ ที่ระบุบน PureVPN IP.

×ความปลอดภัยระดับองค์กร & ความเป็นส่วนตัว

คุณสมบัติขั้นสูงรุ่นต่อไปให้ความปลอดภัยที่มั่นคง & ความเป็นส่วนตัว ก่อนหน้านี้เทคโนโลยีมีให้สำหรับธุรกิจเท่านั้น & รัฐวิสาหกิจ มันให้ Anti-Malware / Anti-Virus, Ad-blocker, การกรองแอปพลิเคชัน, กลไกการป้องกันการบุกรุกและการกรอง URL / หมวดหมู่ คิดว่ามันเป็น "มหาอำนาจ" สำหรับ VPN ปกติของคุณ.

หมายเหตุ 1:

ณ ตอนนี้ความปลอดภัยระดับองค์กร & ความเป็นส่วนตัวแอดออนไม่ทำงานพร้อมกันกับแอดออนไอพีเฉพาะของเรา อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้โหมดอื่น ๆ ในแอพ VPN ของเราเพื่อเปิดใช้งานความปลอดภัยระดับองค์กร & โปรแกรมเสริมความเป็นส่วนตัว.

โน้ต 2:

โปรดทราบว่าในปัจจุบันการตั้งค่าด้วยตนเองของ PureVPN ไม่สนับสนุนการกำหนดค่าความปลอดภัยระดับองค์กรของเรา & โปรแกรมเสริมความเป็นส่วนตัว โปรดใช้แอป VPN ของเราเพื่อเปิดใช้งาน.

×การป้องกัน P2P

ส่วนเสริมการป้องกัน P2P ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้แฮ็กเกอร์หรือหน่วยงานของรัฐจะไม่ติดตั้งลวงล่อที่ฉลาดที่สุดในอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ การป้องกันเชิงรุกของเราจะบล็อกไฟล์ที่เป็นอันตรายโดยอัตโนมัติเช่นไวรัสมัลแวร์แรนซัมแวร์โทรจัน ฯลฯ ซึ่งถูกหลอกลวงว่าเป็นไฟล์เพลงจากการดาวน์โหลดและทำให้อุปกรณ์ของคุณปลอดภัย.

แผน PureVPN ประกอบด้วย:

 • แอพสำหรับ
 • ความปลอดภัยระดับองค์กร
 • การเข้าสู่ระบบหลาย 10 ครั้งเพื่อให้คุณสามารถใช้หนึ่งบัญชีบนอุปกรณ์ 10 เครื่องในเวลาเดียวกัน.
 • เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยกว่า 2,000+ แห่งในกว่า 140 ประเทศ
 • ฝ่ายบริการลูกค้า 24/7

nologs และการสนับสนุนลูกค้า Trustpilot

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของคุณและรับส่วนลดพิเศษ 10%!

ฉันจะชำระเงินด้วยบัตรเครดิตดำเนินการต่อด้วย PayPal ×

ตรวจพบข้อผิดพลาด

ใช่ไม่ใช่

ต้องการความช่วยเหลือ? พูดคุยกับการสนับสนุนสด 24/7 ของเรา

การชำระเงินของคุณถูกปฏิเสธ

โปรดลองชำระเงินผ่าน BlueSnap.

เลือกวิธีการชำระเงิน

รับข้อเสนอพิเศษทันที

รวมถึงการทดลองใช้ 7 วันนี้:

 • คุณสมบัติพิเศษทั้งหมด
 • แอป PureVPN ทั้งหมด
 • การปรับปรุงในอนาคตทั้งหมด
 • ฝ่ายบริการลูกค้า 24×7

คำถามจากผู้ใช้ของเรา

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเรา

 • เข้าถึงเนื้อหาทั่วโลกอย่างปลอดภัย

  กับเราคุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่ถูก จำกัด ทางภูมิศาสตร์ได้เกือบทั้งหมดและปิดกั้นเนื้อหาจากประเทศใด ๆ ในโลก!

 • ตรวจสอบความปลอดภัย

  เราสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 100% โดยไม่ต้องผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา Altius IT.

 • สตรีม 10 ไลบรารี Netflix

  ตอนนี้คุณสามารถสตรีมห้องสมุด Netflix ได้ 10 แห่งด้วยบริการของเราซึ่งประกอบด้วย US, UK, Germany, Australia, France, Canada, Japan, Polland, Greece, & สาธารณรัฐเช็ก.

 • ไม่เคยตัดการเชื่อมต่อ

  การเชื่อมต่อ VPN ที่เสถียรรวดเร็วเชื่อถือได้และปลอดภัยเป็นพิเศษ กล่าวโดยย่อคือ VPN ที่ไม่เคยตัดการเชื่อมต่อ.

 • ไม่ทิ้งรอยเท้าออนไลน์

  เราจะปกป้องที่อยู่ IP ของคุณและทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครสามารถดูเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมหรือไฟล์ที่คุณดาวน์โหลด.

 • เพิ่มความเร็วสำหรับ 4K

  ไม่มีวันที่ช้า รับ Speed ​​Boost กับเซิร์ฟเวอร์ VPN เฉพาะของเราซึ่งได้รับการปรับแต่งสำหรับการสตรีมความละเอียด 4K สูงเป็นพิเศษ.

รับการทดลอง 7 วันทันที

การเข้าถึง VPN ทั่วโลกด้วยเซิร์ฟเวอร์ 2,000 แห่งใน 141 ประเทศ

ประเทศ ดูที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด

ลูกค้า & รีวิวจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ PureVPN

 • รีวิว Trustpilot
 • รีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ

ไอคอน Gareth Lloyd 5/5

รักมันมีอะไรอีกที่ผู้ชายจะขอได้ !! ฉันทำฝนตกหนักบางอย่าง … PureVPN เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฉันมันทำให้ฉันก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว !!! ขอบคุณ PureVPN.

ไอคอน Ben Veater 5/5

การบริการลูกค้าที่เป็นประโยชน์
หลังจากมีปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าซื้อฉันได้รับคำแนะนำผ่านการซื้อแผน 5 ปีโดยแอรอนผู้ช่วยเหลือและเป็นมิตร ขอบคุณ PureVPN.

ไอคอน John W Aiple 5/5

PureVPN ทำงานได้ดีกว่าที่ฉันคาดไว้และทำทุกสัปดาห์ตลอด 12 สัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้าไม่มีมัน.

ไอคอน ริกโจนส์ 5/5

ทำงานได้ดีมากและราคาในวัน Black Friday ก็ดี เก็บราคานี้ตลอดเวลา!

ไอคอน CNET 4.5 / 5

เราชอบ PureVPN ที่เสนอนโยบายคืนเงิน 31 วันเพื่อขยายการสืบค้นแบบไม่ระบุชื่อเพิ่มเติม นอกจากนี้เรายังชอบ PureVPN ที่มีทั้ง Kodi และ Chromebook ให้บริการ นอกจากนี้ PureVPN เป็นบริการ VPN แรกที่เราสังเกตเห็นว่าใช้งาน GDPR ได้อย่างสมบูรณ์.

ไอคอน ซอฟต์แวร์ CHIP 4.5 / 5

PureVPN มีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากบริการดังกล่าว สแกนไวรัสยังเป็นส่วนเสริมที่ดี อย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่ไม่มีรุ่นทดลองให้ใช้ซึ่งน่าจะค่อนข้างถูกใจในราคาที่ค่อนข้างสูง.

ไอคอน VPN RANKS 5/5

PureVPN เป็นบริการ VPN ที่เป็นมิตรกับงบประมาณที่มีชื่อเสียงและมีเซิร์ฟเวอร์มากกว่า 2000+ เหมาะสำหรับการทำ torrent, streaming, และความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ สำหรับราคา 1.32 / เดือนและระดับ 4.5 ดาว PureVPN สามารถจัดการได้ดีที่สุดสำหรับเงินของคุณ.

ไอคอน VPN MENTOR 4.5 / 5

PureVPN เป็นบริการพรีเมี่ยมที่ให้บริการเซิร์ฟเวอร์กว่า 2,000 แห่งในกว่า 140 ประเทศ มันมีแบนด์วิดธ์ไม่ จำกัด , ความเข้ากันได้ P2P และคุณสมบัติความปลอดภัยระดับสูงรวมถึงการเข้ารหัสระดับทหารและการส่งต่อพอร์ต.

ไอคอน PCMAG 5/5

เซิร์ฟเวอร์ที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ คุณสมบัติเสริมเช่นไฟร์วอลล์และ IP เฉพาะ อนุญาตให้ใช้ P2P และ BitTorrent บล็อกเพิ่ม นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่งโดย PCMAG.com

Kim Martin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map